Dezvoltarea afacerii și factorii critici de succes – FCS

Dezvoltarea afacerii și factorii critici de succes – FCS

Lumea afacerilor este plină de cuvinte, termeni, fraze și acronime care pot fi confuze. În special, termenii: indicatorii cheie de performanță (KPI) , indicatorii critici sau cheie ai succesului (KSI) și factorii critici de succes (CSF) sunt adesea folosiți interschimbabil și eronat.

Este extrem de important ca managerii unei organizații să cunoască diferența dintre acești termeni și detaliile de abordare.

Înțelegerea factorilor de succes și a indicatorilor de succes în afaceri

În cadrul unei companii poate fi extrem de dificil ca focusul echipei să se mențină pe problemele esențiale ale firmei și pe respectarea tuturor etapelor stabilite la dezvoltarea strategiei. ÎIn această situație, definirea liniilor directoare de acțiune, formulate ca Factori Critici de Succes (FCS), este foarte importantă. Noțiunea de „Factori Critici de Succes” in afaceri reprezintă un instrument de management care definește elementul / elementele necesare unei organizații sau proiect pentru atingerea obiectivelor strategice și realizarea misiunii sale. Prin identificarea Factorilor Critici de Succes se poate crea un punct comun de referință pentru evaluarea succesului unei afaceri sau al unui proiect.

Factorii Critici de Succes nu trebuie confundați cu Criteriile de Succes; cele dintâi sunt rezultatele unui proiect sau realizările unei organizații, care sunt necesare pentru a evalua proiectul ca pe un succes sau organizația ca fiind eficientă. Criteriile de Succes sunt definite prin obiective și pot fi cuantificate prin Indicatori Cheie de Performanta (KPI).

Fiecărui obiectiv strategic al organizației (ex.: creșterea cotei de piață la 30%) îi va corespunde unul sau mai mulți factori critici de succes (ex.: creșterea calității / scăderea prețului, intensificarea promovării în vederea atragerii de clienți noi). Dintre factorii identificați inițial se vor selecta 3-5 mai importanți, fără de care îndeplinirea misiunii organizației este imposibilț. Astfel, întreaga echipă va cunoaște cele mai importante activități, pe care trebuie să se concentreze.

În concluzie, factorii critici de succes (CSF) sunt acele variabile sau circumstanțe necesare pentru a permite un rezultat pozitiv pentru un program sau o strategie de afaceri. CSF-urile sunt variabilele cauzale așteptate ale unui anumit rezultat dorit. 

În timp ce factorii critici de succes (CSF) sunt cauza într-o relație cauză-efect, indicatorii critici de succes (KSI) sunt măsurile care leagă acțiunile sau cauzele la rezultate. Un indicator de succes critic este analog cu citirea cronometrului unui alergător de maraton sau cu citirea consumului de combustibil într-un automobil. 

ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE PRIN UTILIZAREA FACTORILOR CRITICI DE SUCCES

Identificarea Factorilor Critici de Succes este un proces repetitiv, depinzând de misiunea organizației și de nivelul de îndeplinire a obiectivelor strategice. În sinteză, identificarea Factorilor Critici de Succes presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Stabilirea misiunii și a obiectivelor strategice;

2. Pentru fiecare obiectiv strategic, răspundeți la întrebarea „ce domeniu de activitate este esențial pentru a atinge acest obiectiv?”. Răspunsurile la această întrebare reprezintă potențiali Factori Critici de SuccesFCS. Rockart sugerează utilizarea unei liste de verificare, astfel:

  • industria – FCS rezultă din caracteristicile specifice industriei; acestea sunt lucrurile pe care organizația trebuie să le facă pentru a rămâne competitivă;
  • mediul – acești factori rezultă din influențele macro-mediului asupra unei companii (ex.: climatul de afaceri, economia, concurenții, progresele tehnologice etc.).
  • strategia – rezultă din strategia concurențială aleasă de către companie (modul în care compania alege să se poziționeze pe piață – de ex.: volum mare).
  • factorul de timp – acest factor rezultă din forțele interne ale organizației (bariere specifice, provocări, influențe).
  • evaluarea listei de FCS potențiali pentru a identifica elementele esențiale pentru obținerea succesului și stabilirea FCS finali.

* Pe masură ce se identifică și se evaluează FCS potențiali, se pot defini obiective strategice noi sau obiective mai detaliate. În această situație, se vor actualiza misiunea, obiectivele si FCS-urile.

3. Identificarea modului în care se vor monitoriza și măsura FCS;

4. Monitorizarea și reevaluarea FCS pentru identificarea progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor; într-adevăr, în timp ce FCS sunt uneori mai puțin tangibili decât obiectivele măsurabile, este util să se identifice, cât mai precis posibil, modul în care se pot asura / monitoriza.

Identificarea și comunicarea FCS sprijină companiile să se concentreze pe zonele de impact și să evite irosirea resurselor pe activități mai puțin importante. Prin definirea FCS și comunicarea acestora către toți cei implicați se menține concentrarea pe îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Proiectarea FCS este crucială pentru a asigura succesul în afaceri, iar managerii ar trebui să aloce mai mult timp definirii acestora, înainte de a-și elabora KPI cu care să-și evalueze performanța.

În loc de concluzie:

Scrie-ne la:  contact@conceptahr.ro să afli cum te putem ajuta în dezvoltarea și evaluarea organizației tale sau cere o ofertă.

Share this Post