Disciplina „5 S” + Siguranță

Disciplina „5 S” + Siguranță

Atingerea obiectivelor  unei organizații se bazează pe anumiți factori indirecți ce pot acționa ca un element motivațional sau ca un obstacol în procesele de management al performanței. Un astfel de factor este menținerea unui spațiu de lucru bine organizat.

În acest scop, se poate aplica metoda Kaizen. Această este o metodă de management care provine din Japonia și poate fi utilizată în orice aspect al vieții, nu doar în sistem organizațional.

Pionierul acestei metode este profesorul Masaaki Imai, care alături de mai mulți oameni de afaceri din Japonia, a monitorizat companiile americane din acea perioadă pentru a descoperi secretele creșterii competitivității și performanței unei companii. 

Principiile Kaizen se bazează pe metoda “5S”, care este formată din cinci etape denumite în limba japoneza astfel: seiriseitonseisoseiketsu și shitsuke, și care se traduc în limba română prin: sortare, stabilizare, stralucire, standardizare si sustinere.

1) Seiri (sortare) presupune eliberarea spațiului de la locul de muncă și eliminarea obiectelor sau materialelor care nu sunt necesare;

2) Seiton (ordonare) se referă la eficiența si reducerea timpului necesar pentru accesul la echipamente și realizarea sarcinilor de lucru;

3) Seiso (curățare) presupune curățarea tuturor suprafețelor pentru ca toate spațiile să fie accesibile și usșor de utilizat. Parcurgerea acestei etape asigură o funcționare mai bună, dar și o durată de viață mai mare a echipamentelor utilizate;

4) Seiketsu (standardizare) constă în definirea standardelor sau a unor proceduri pentru reducerea erorilor și asigurarea aplicării principiilor „5S„;

5) Shitsuke (susținere) reprezintă procesul de păstrare sau de menținere a celor implementate;

Fiecare etapă din sistemul „5S” se bazează pe etapa anterioară; în acest fel se obțin cele mai bune rezultate, metoda fiind ciclică.

Recent, a aparut un al „șaselea S„, care se refera la „sigurață”. Acesta trebuie să fie situat în prim-plan atunci când se implementează oricare dintre pașii anteriori.

Cei „5S” constituie fundamentul pe care se construiește un demers al progresului fiind o pârghie a managementului schimbării. În același timp, cei „5S” pot fi considerați drept reguli de bază pentru un întreg proiect de ameliorare.         

Metoda „5S” stă la baza oricărui proces de îmbunătățire și are obiective, precum:

·         Eliminarea risipei rezultată din procesele necontrolate; 

·         Controlul îmbunătățit asupra amplasării și poziției resurselor;

·         Aplicarea tehnicilor de control;

·         Standardizarea îmbunătățirilor pentru menținerea parametrilor proceselor critice;

Avantajele implementării „5S„:

·         Reducerea costurilor;

·         Creșterea eficienței;

·         Îmbunătățirea calității și a întreținerii;

·         Îmbunătățirea ergonomiei;

·         Motivarea personalului;

„5S” nu este o activitate de câteva săptămâni, iar avantajele acestei metode apar doar atunci când se aplică toţi cei cinci S.

Bibliografie:

http://www.leanblog.ro/wp/instrumente-lean/instrumente-lean/5s/

Share this Post